Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Algebraické reprezentace svazů
Thesis title in Czech: Algebraické reprezentace svazů
Thesis title in English: Algebraic representations of lattices
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Author:
Guidelines
Seznámit se s klasickými i nejnovějšími výsledky v oblasti reprezentací svazů pomocí ekvivalencí,
podgrup, intervalů ve svazech podgrup, intervalů ve svazech kongruencí algeber, ideálů v maticových okruzích, apod.

Formulovat tyto výsledky pomocí vzdáleností a měr s hodnotami ve svazech a z nich odvodit kategoriální formulace problémů zobecňujících klasické výsledky pro reprezentace jednotlivých svazů.

Pokusit se některé z těchto kategoriálních zobecnění vyřešit.
References
Časopisecky publikované práce a preprinty autorů W.A. Lampe, F. Wehrung, V. Repnitskii, P. Růžička,
J. Tůma a dalších.

Kniha Crawley, Dilworth, Algebraic Theory of Lattices, Prentice-Hall Inc. 1973 pro seznámení se základními pojmy teorie svazů.
Preliminary scope of work
Kategoriální formulace klasických a moderních výsledků v oblasti algebraických reprezentací svazů.
Preliminary scope of work in English
Categorical formulations of classical and modern results in algebraic representations of lattices
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html