Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu - magnetické pole
Thesis title in Czech: Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu - magnetické pole
Thesis title in English: Solved Problems in Electromagnetism - Magnetic Field
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.10.2007
Date of assignment: 11.10.2007
Date and time of defence: 18.09.2008 00:00
Date of electronic submission:18.09.2008
Date of proceeded defence: 18.09.2008
Opponents: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
 
 
 
Guidelines
1. Seznámit se s učebními texty a zejména sbírkami úloh z oblasti magnetické pole v elektronické i klasické podobě na internetu či v jiných zdrojích.
2. Seznámit se s technickým řešením sbírky úloh na serveru KDF a zadáváním úloh do databáze této sbírky.
3. Ve spolupráci s vedoucí práce vytipovat z dostupné literatury vhodné úlohy, které dobře ilustrují příslušné fyzikální zákony z této oblasti. Zadání úloh případně vhodně modifikovat.
4. K vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořené úlohy mohly být využívány pro samostudium a čtenáře vedly k aktivnímu přemýšlení.
5. Řešení úloh včetně vhodných obrázků vypracovat v takové elektronické podobě, která umožní okamžitou publikaci vytvořené sbírky na serveru KDF.
References
Středoškolské učebnice a sbírky příkladů
Příklady z elektřiny a magnetismu, kolektiv, skripta SPN Praha 1982
Sedlák B., Štoll I: Elektřina a magnetismus, Academia , Univerzita Karlova Praha 1993
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001
Ročenky FO a Fykosu (Fyzikálního korespondenčního semináře) a další zdroje vhodných fyzikálních úloh
Preliminary scope of work
Výsledkem bakalářské práce by měl být soubor podrobně řešených úloh z elektřiny a magnetismu - konkrétně z tématické oblasti magnetické pole. Tento soubor úloh bude přidán do stávající elektronické sbírky úloh, která je dispozici studentům MFF, ale i veřejnosti na serveru KDF.

V rámci práce by měly být vytvořeny převážně obtížnější úlohy z učiva SŠ a vybrané jednodušší úlohy odpovídající úrovni základního kurzu fyziky na VŠ. Důraz bude kladen spíše na kvalitu a podrobnost zpracování jednotlivých úloh než na jejich množství.
Preliminary scope of work in English
The outcome of this thesis should be an electronic collection of detailed solved problems in part of electromagnetism - magnetic field. This collection will be added to the electronic collection of solved problems in physics that takes place in the web server of the Department of Physics Education, so it would be available for students of our faculty as well as for public. Problems should correspond to high school or introductory university level.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html