Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Charakteristiky proudění a difúze velikosti mikroměřítka uvnitř městské zástavby
Thesis title in Czech: Charakteristiky proudění a difúze velikosti mikroměřítka uvnitř městské zástavby
Thesis title in English: Microscale flow and diffusion characteristics inside the urban area
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2007
Date of assignment: 07.11.2007
Date and time of defence: 19.05.2009 00:00
Date of electronic submission:05.04.2009
Date of submission of printed version:05.04.2009
Date of proceeded defence: 19.05.2009
Opponents: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
 
 
 
Guidelines
Na modelu symetrické městské zástavby bude studován vliv vybranných charakteristik, např. směru nabíhajícího proudění, tvaru zástavby na proudění a difúzi. Nejprve bude nutné se seznámit s metodikou měření turbulentních charakteristik s pomocí LDA systému a s metodikou měření koncentrací s pomocí systémů SFID a FFID. Těmito metodami budou určena pole turbulentních charakteristik a koncentrací v okolí zdrojů pro různé konfigurace. Z naměřených souborů bude odhadnut vliv jednostlivých okrajových podmínek na proudění a difúzi.
References
ASCE (1997): Manual of Prattice for Wind Tunnel Studies and Structures, American Society of Civil Engineering, Aerospace Division,
Jaňour Z.(2001): Modelování mezní vrstvy atmosféry, Karolinum, 147,
Bezpalcová K.(2006):Physical Modelling of Flow and Dispersion in Urban Canopy, Doctoral Thesis, MFF UK.
Preliminary scope of work
Metodou fyzikálního modelování budou odhadnut vliv okrajových podmínek (např. směru nabíhajícího proudění, tvaru budov,...) na pole turbulentních charakteristik a koncentrací.
Preliminary scope of work in English
Influence of boundary conditions (wind direction, building character,...) on the turbulence characteristics and concentration fields will be assessed using the physical modelling method.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html