Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Výpočetní problémy spojené s vybranými regresními úlohami
Thesis title in Czech: Výpočetní problémy spojené s vybranými regresními úlohami
Thesis title in English: Computational problems connected to selected problems of regression
Key words: Regrese, výpočetní složitost
English key words: Regression, computational complexity
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Author:
Guidelines
Skupina okolo prof. L. Kubáčka podrobně studovala řadu více či méně komplikovaných regresních úloh. Úkolem diplomanta bude se soustředit na výpočetní stránku spojenou s reálným řešením těchto úloh.
References
L. Kubáček a spolupracovníci, články a knihy věnované regresním úlohám.
Preliminary scope of work
Skupina okolo prof. L. Kubáčka podrobně studovala řadu více či méně komplikovaných regresních úloh. Úkolem diplomanta bude se soustředit na výpočetní stránku spojenou s reálným řešením těchto úloh.
Preliminary scope of work in English
Prof. Kubacek and his gtoup devoted big efford to the study of complicated regression tasks. Main task for the student will be computational side connected to the real calculation of such tasks.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html