Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Softwarový balík pro práci s polyedry
Thesis title in Czech: Softwarový balík pro práci s polyedry
Thesis title in English: Software package for polyhedra operation
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.11.2011
Date of assignment: 04.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 01.12.2011
Date and time of defence: 06.09.2012 09:00
Date of electronic submission:01.08.2012
Date of submission of printed version:02.08.2012
Date of proceeded defence: 06.09.2012
Reviewers: RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je implementovat pokročilé funkce pro práci s (konvexními) polyedry. Jedná se zejména o:
- převod mezi vrcholovou a nerovnicovou reprezentací polyedru
- konvexní obal sjednocení dvou (a více) polyedrů
- rozdíl dvou polyedrů a rozklad na sjednocení konvexních polyedrů
- prunik dvou (a více) polyedrů
- redukce nerovnic/vrcholů v popisu polyedru
Předpokládá se, že balík bude psaný pod Matlabem, ale s vedoucím se lze domluvit na i jiném jazyce. Součástí práce by měla být i anglicky psaná dokumentace.
References
F. P. Preparata, M. I. Shamos: Computational geometry. An introduction, Springer, 1985.
B. Grünbaum: Convex polytopes, Springer, 2003.
M. Padberg: Linear optimization and extension, Springer, 1999.
L. Grygarová: On a calculation of an arbitrary separating hyperplane of convex polyhedral sets, Optimization 43, 1998, str. 93-112.

další literatura na internetu:

QHULL: http://www.qhull.org/
CDD: http://www.cs.mcgill.ca/~fukuda/soft/cdd_home/cdd.html
PORTA: http://www.zib.de/Optimization/Software/Porta/
Preliminary scope of work
Cílem práce je naprogramovat (ve vhodném prostředí, doporučuje se Matlab) pokročilé funkce pro práci s konvexními polyedry - mj. převod mezi různými reprezentacemi, redukce v popisu, konvexní obal sjednocení.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to implement (prefarebly in Matlab) advanced functions for working with polyhedra, e.g., conversion between H- and V-representation, redundancy removal and convex hull of union of two polyhedra.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html