Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Palubní zpracování měření družice Taranis
Thesis title in Czech: Palubní zpracování měření družice Taranis
Thesis title in English: Onboard analysis of measurements of the Taranis spacecraft
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.11.2007
Date of assignment: 02.11.2007
Date and time of defence: 28.05.2009 00:00
Date of proceeded defence: 28.05.2009
Reviewers: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury zaměřené na současný výzkum rychlých vlnových jevů generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou.
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů.
3) Návrh metody pro zpracování vysokofrekvenčních vlnových měření družice TARANIS.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Handbook of Atmospheric Electrodynamics Volume I, edited by H. Volland, CRC Press, Germany, 1995.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce je podíl na návrhu metody pro zpracování měření družice TARANIS. Tento družicový projekt zajišťovaný francouzskou kosmickou agenturou CNES je zaměřen na výzkum jevů generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou v ionosférickém plazmatu. Tyto jevy jsou spojené s emisí vln v širokém intervalu frekvencí, s urychlováním nabitých částic na relativistické energie, se záblesky rentgenového a gama záření, a s rychlými světelnými efekty s poetickými názvy „sprites“, „elves“ a „blue jets“. Součástí práce je podíl na návrhu metody pro zpracování vlnových měření této družice se zaměřením na naší účast na přístrojovém vybavení družice. Vyvíjená metoda bude sloužit implementaci ve vlnovém analyzátoru IME-HF připravovaném ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a laboratoří LPCE v Orleans a bude testována na simulovaných datech. Tato práce je spojena s předpokládaným pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html