Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Rozbor mechaniky piána
Thesis title in Czech: Rozbor mechaniky piána
Thesis title in English: Fortepiano mechanics analysis
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Author:
Guidelines
Rozbor činnosti celku i jednotlivých částí převodního mechanismu mezi klávesou a kladívkem u piána některého z běžně užívaných systémů (pianino, mechanika vídeňská, mechanika anglická), případně i dusítka.
Vliv všech faktorů na charakter výsledného chvění struny. (Motto: "Je jediný tón zahraný virtuósem odlišný od tónu vzniklého pádem vhodného závaží z vhodné výšky na klávesu?")
Předmětem práce nejsou další akustické vlastnosti piana (např. vliv rezonanční desky).
Práce bude spojena s měřením a experimenty u firmy PETROF, Hradec Králové ve spolupráci s jejich odborníky.
Předmětem práce je též výběr vhodné měřicí techniky a její přizpůsobení danému účelu při daných možnostech (prostorové podmínky, minimální ovlivnění hráče a obvyklého chodu mechaniky, nezbytná přesnost a rychlost snímání polohy a rychlosti součástí apod.).
Předmětem měření je i možný vliv časového průběhu stisku klávesy (individuality hráče) na následnou činnoost mechanismu piána.
References
Standardní učebnice technické mechaniky.
Josef Prach: Stavba klavírů a pianin a její problematika. SPN, 1987
Preliminary scope of work
Mechanika piána z hlediska fyziky (klasické mechaniky): rozbor a měření.
Preliminary scope of work in English
Piano mechanics from the point of view of physics (classical mechanics): analysis and measurement.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html