Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
NMR spektroskopie plazmových polymerů
Thesis title in Czech: NMR spektroskopie plazmových polymerů
Thesis title in English: NMR spectroscopy of plasma polymers
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Author:
Guidelines
-
References
-
Preliminary scope of work
Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) umožňuje získat informace o detailní chemické struktuře látek. Přestože NMR spektroskopie v posledním období zažívá mohutný rozvoj, aplikace v oblasti plazmových polymerů jsou velmi řídké. Práce bude mít za cíl zmapovat současný stav problematiky a proměřit pomocí technik NMR pevného stavu vybrané vzorky plazmových polymerů.
Práce má experimentální charakter.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html