Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
LZPXj - vylepšení LZP algoritmu
Thesis title in Czech: LZPXj - vylepšení LZP algoritmu
Thesis title in English: LZPXj - improvement of LZP algorithm
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.05.2007
Date of assignment: 09.05.2007
Date and time of defence: 26.06.2007 00:00
Date of electronic submission:26.06.2007
Date of proceeded defence: 26.06.2007
Opponents: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
 
 
 
Guidelines
LZP algoritmus je jedním z algoritmů navržených pro kompresi textu. Vychází ze základní myšlenky, kterou publikovali Ziv a Lempel ve své práci \\\\\\\"A Universal Algorithm for Sequential Data Compression\\\\\\\". Autorem vlastní metody LZP je Charles Bloom, který navrhl obecné schéma a několik vlastních implementací. Cílem práce je navázat na existující implementace LZP algoritmu a navrhnout program pro kompresi souborů. Autor by měl navrhnout a zapracovat vlastní myšlenky s cílem dosáhnout efektivní komprese pro různé druhy dat. Program by měl zaměřit na kompresi běžných souborů jako jsou textové, multimediální nebo spustitelné soubory. Součástí práce by kromě popisu vylepšeného algoritmu mělo být také otestování a srovnání s existujícími kompresními algoritmy, programy nebo implementacemi.
References
C. Bloom. LZP — a new data compression algorithm, Proceedings of
the IEEE Data Compression Conference (DCC’96), 1996.

I. H. Witten, R. M. Neal, and J. G. Cleary. Arithmetic coding for data
compression, Communications of the ACM, 30(6):520–540, 1987.

J. Ziv and A. Lempel. A Universal Algorithm for Sequential Data Compression,
IEEE Transactions on Information Theory 23 (3), pp. 337–342,
1977.
Preliminary scope of work
Cílem projektu je navrhnout, implementovat a vyhodnotit vylepšení LZP algoritmu pro kompresi dat.
Preliminary scope of work in English
The aim of the project is design, implementation and evaluation of improved LZP algorithm for data compression.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html