Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Studium polovodičů metodami časově rozlišené laserové spektroskopie :Luminiscenční spektroskopie nanokrystalického diamantu
Thesis title in thesis language (Slovak): Studium polovodičů metodami časově rozlišené laserové spektroskopie :Luminiscenční spektroskopie nanokrystalického diamantu
Thesis title in Czech: Studium polovodičů metodami časově rozlišené laserové spektroskopie: Luminiscenční spektroskopie nanokrystalického diamantu
Thesis title in English: Study of semiconductors by methods of laser spectroscopy
Key words: ultrarychlá spektroskopie, luminiscence, nanokrystaly, diamant
English key words: ultrafast spectroscopy, luminescence, nanocrystals, diamond
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: dissertation
Thesis language: slovenština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2007
Date of assignment: 12.11.2007
Date and time of defence: 16.07.2012 09:00
Date of electronic submission:27.03.2012
Date of submission of printed version:27.03.2012
Date of proceeded defence: 16.07.2012
Reviewers: Ing. Jiří Oswald, CSc.
  RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D.
 
 
Advisors: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Guidelines
Časově rozlišená laserová spektroskopie polovodičů přinesla velmi mnoho nových poznatků významných pro fyziku pevných látek i pro vývoj a konstrukci optoelektronických a elektronických zařízení. V poslední době se pozornost výzkumu soustřeďuje především na polovodičové nanostruktury, které díky kvantovému rozměrovému efektu a významnému vlivu povrchu vykazují unikátní vlastnosti. Doktorská práce bude zaměřena na experimentální studium ultrarychlých procesů v polovodičích, zejména pak v jejich nanostrukturách. Pozornost bude soustředěna též na vývoj a výzkum nanostruktur na bázi tenkých vrstev polovodičů a organických látek spojených do funkčních celků – nanosystémů. Součástí práce bude i rozvoj spektroskopických metod včetně transformace vlastností ultrakrátkých pulsů.
Preliminary scope of work
Křemíkové nanostruktury vykazují účinnou luminiscenci ve viditelné oblasti spektra při pokojové teplotě. Jsou proto velice slibnými materiály pro optoelektroniku. Nadto v poslední době byl v křemíkovým nanokrystalech několika skupinami pozorován zisk, což otevírá cestu ke konstrukci křemíkového laseru. Nicméně mikroskopické procesy odehrávající se v křemíkových nanostrukturách po excitaci nosičů náboje nejsou zcela popsány. Základní metodou, jak zkoumat tyto děje, je studium nelineárních optických vlastností. Práce bude zaměřena zejména na experimentální studium optických nelinearit křemíkových nanokrystalů metodami femtosekundové a pikosekundové laserové spektroskopie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html