Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Indukce uživatelských preferencí v sémantickém webu
Thesis title in Czech: Indukce uživatelských preferencí v sémantickém webu
Thesis title in English: Induction of user preferences in semantic web
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.12.2006
Date of assignment: 06.12.2006
Date and time of defence: 26.05.2008 00:00
Date of electronic submission:26.05.2008
Date of proceeded defence: 26.05.2008
Reviewers: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Prvotním cílem diplomové práce bude získat přehled v široké oblasti indukce uživatelských preferencí. Tato problematika se dělí na několik oblastí, mimo jiné na vícehodnotové logické programy, fuzzy rozhodovací stromy, agregační funkce a uživatelské profily.
Řešitel implementuje obecný framework pro práci induktivních metod pro uživatelské preference. Jako ukázku si vybere některou metodu indukce a případně ji otestuje na nalezených benchmarcích nebo testovacích datech.
Těžiště práce bude najít obecnou reprezentaci uživatelských preferencí. Tato reprezentace by následně měla umožňovat použití preferencí ve frameworku jako "černé skříňky" bez nutnosti znát způsob jejího výpočtu.
Tema je z dynamicky se vyvíjejíci domény a předpokládá kontinuální kontakt (zadání diplomové práce se bude průběžně upřesňovat). Nedílnou součástí práce je sběr dat, implementace v definovaném prostředí a experiment.
References
Bude upřesňováno

T. Horváth, P. Vojtáš: Efficient induction for Monotone Graded Classifciation. Porto, Portugal, 2004.

T. Horváth, P. Vojtáš: Fuzzy induction via generalized annotated programs. Dortmund, Germany, 2004.

User Profiling in Personal information agents (2005)
Daniela Godoy, et al.
http://citeseer.ist.psu.edu/godoy05user.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html