Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Porovnání současných a nových hašovacích funkcí
Thesis title in Czech: Porovnání současných a nových hašovacích funkcí
Thesis title in English: Comparative study of current and new hash functions
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.11.2006
Date of assignment: 16.11.2006
Date and time of defence: 26.06.2007 00:00
Date of electronic submission:31.05.2007
Date of submission of printed version:31.05.2007
Date of proceeded defence: 26.06.2007
Reviewers: RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Vytvoření programových knihoven hašovacích funkcí. Dále programu pro porovnání rychlostí výpočtu a zkoumání průběhu hašovacích funkcí. Shromáždit informace o současném rozsahu nasazení těchto funkcí v informačních technologiích.

Práce by měla dále obsahovat teoretický úvod obsahující základní informace o konstrukci hašovacích funkcí, požadavcích na ně kladených, a o dosud známých výsledcích zkoumání bezpečnosti hašovacích funkcí. Tyto informace budou dále průběžně doplňovány o údaje týkající se nových návrhů hašovacích fukci předkládaných v rámci projektu hledání AHS - Advanced Hash Standard.
References
A. Menezes and P van Oorschot and S. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 2001

Bart Prenel, Analysis and Design of Cryptographic Hash Functions, PhD Thesis, 1993

články přednesené na konferenci http://www.csrc.nist.gov/pki/HashWorkshop/2006/program_2006.htm

nové návrhy hašovacích funkcí připravené pro projekt Advanced Hash Standard tak, jak budou postupně publikovány
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html