Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Matematické modely stratifikovaného proudění
Thesis title in Czech: Matematické modely stratifikovaného proudění
Thesis title in English: Mathematic models of stratified air-flow
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2006
Date of assignment: 14.11.2006
Date and time of defence: 25.06.2007 00:00
Date of electronic submission:25.06.2007
Date of proceeded defence: 25.06.2007
Opponents: doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc.
 
 
 
Advisors: doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
Guidelines
Vyhledat a srovnat matematické (numerické) modely používané v modelování stratifikovaného proudění zejména se zaměřením na mezní vrstvu atmosféry. Zhodnotit je z hlediska použitelnosti pro různe typy stratifikace, rozlišení, prostorová měřítka ap.
References
Baines, P.G. Topographic Effects in Stratified Flows. Cambridge University Press, 1998.
Knižní a časopisecká literatura podle doporučení vedoucího a konzultanta.
Preliminary scope of work
Vyhledat a srovnat matematické (numerické) modely používané v modelování stratifikovaného proudění a zhodnotit je z hlediska použitelnosti modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry Práce by měla sloužit jako výchozí pomůcka pro další studium a modelování stratifikovaného proudění.
Preliminary scope of work in English
To find out and compare mathematic (numerical) models used for stratified air-flow modelling. To assess them from the point of view of applicability for modelling of flow within the planetary boundary layer. This study could serve as a tool for the next study and modelling of the stratified air-flow.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html