Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Filtrace šumu z digitálních fotografií
Thesis title in Czech: Filtrace šumu z digitálních fotografií
Thesis title in English: Removal of noise from digital photos
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: Mgr. Pavel Machek
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.04.2007
Date of assignment: 03.04.2007
Date and time of defence: 10.09.2007 00:00
Date of electronic submission:10.09.2007
Date of proceeded defence: 10.09.2007
Reviewers: RNDr. Mgr. Miroslav Beneš, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je nastudovat a implementovat nejčastěji používané algoritmy na filtrovaní šumu z obrazů. Cílem by měly být nástroje na:
- filtrování aditivního šumu - nastudovat a implementovat alespoň dva netriviální algoritmy
- odstraňování vad obrazu způsobených defektními pixely na snímacím čipu (\"hot pixels\")

Výstupem bude modul do programu gimp a samostatně volatelná konzolová aplikace.
References
R.C. Gonzales, P. Wintz: Digital Image Processing, 2nd edition. Addison-Wesley, 1987
J. Žára, B. Beneš, J. Sochor, P. Felkel: Moderní počítačová grafika. Computer Press, 2004
Preliminary scope of work
Cílem práce je vytvořit nástroje na filtrování šumu z digitálních fotografií.
Preliminary scope of work in English
The goal is to develop tools for filtering noise from digital photos.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html