Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Disperzní částice v hliníkových slitinách
Thesis title in Czech: Disperzní částice v hliníkových slitinách
Thesis title in English: Dispersoids in aluminium alloys
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2006
Date of assignment: 08.11.2006
Date and time of defence: 12.02.2009 00:00
Date of electronic submission:20.04.2008
Date of submission of printed version:20.04.2008
Date of proceeded defence: 12.02.2009
Reviewers: prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
 
 
 
Guidelines
Odpevňovací procesy probíhající v hliníkových slitinách jsou významně ovlivněny přítomností příměsových atomů. Důležitou roli hraje skutečnost, zda-li se nacházejí v tuhém roztoku nebo v částicích jiných fází. Vyskytijí-li se v tvářených hliníkových slitinách disperzní částice, pak výsledné chování materiálu závisí na jejich typu, stechiometrii, morfologii a distribuci. Předmětem práce je studium těchto fází, jejich analýza, získání experimentálních dat a jejich srovnání s teoretickými modely.
Postup práce:
1. Studium literatury a vypracování rešerše
2. Příprava a výběr vzorků
3. Experimentální studium materiálů podrobených vybranému typu zpracování
4. Srovnání experimentálních dat s teoretickými modely
5. Sepsání práce
References
J. C. H. Spence, Experimental high-resolution electron microscopy, Oxford university press, 1988
C.J.Humphreys, Rep. Prog. Phys. 42 (1979) 1825.
W. Nuchter, W. Siegle, Phil. Mag. A 71 (1995) 165
J.E. Hatch, Aluminium, properties and physical metallurgy, ASM Ohio, 1984
Další články z databází podle pokynů vedoucího práce
Preliminary scope of work
Odpevňovací procesy probíhající v hliníkových slitinách jsou významně ovlivněny přítomností příměsových atomů. Důležitou roli hraje skutečnost, zda-li se nacházejí v tuhém roztoku nebo v částicích jiných fází. Vyskytijí-li se v tvářených hliníkových slitinách disperzní částice, pak výsledné chování materiálu závisí na jejich typu, stechiometrii, morfologii a distribuci. Předmětem práce je studium těchto fází, jejich analýza, získání experimentálních dat a jejich srovnání s teoretickými modely.
Preliminary scope of work in English
Softening in aluminium alloys is significantly influenced by the presence of solutes. Their presence in solid solution or in particles of other phases plays crucial role. Material behaviour depends on the distribution, stoichiometry, morphology and type of dispersoids. This work is devoted to study of dispersoids structure, their analysis, acquiring of experimental data and their comparison with theoretical models.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html