Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rovinná nakreslení grafů
Thesis title in Czech: Rovinná nakreslení grafů
Thesis title in English: Planar drawings of graphs
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2006
Date of assignment: 08.11.2006
Date and time of defence: 25.06.2007 00:00
Date of electronic submission:25.06.2007
Date of proceeded defence: 25.06.2007
Opponents: Mgr. Martin Bálek
 
 
 
Guidelines
Úkolem studenta je implementovat několik algoritmů pro řešení problému roviného nakreslení grafů. Poté budou výsledky algoritmů analyzovány a porovnány. Práce by se měla zabývat otázkou volby vhodné roviné reprezentace grafu v závislosti na požadovaných kritériích.
References
Kučera, L. Kombinatorické algoritmy. 2. vydání, SNTL Praha 1989
odborné články ve časopisech a sbornících, internet
Preliminary scope of work
Kreslení grafů je přirozený způsob jejich vizuální reprezentace, zejména pro grafy rovinné. Existuje mnoho algoritmů pro kreslení grafů, ne každý je ale použitelný v každé situaci. Úkolem práce bude porovnávat algoritmy pro roviné kreslení grafů z různých hledisek.
Preliminary scope of work in English
Graph drawing is a natural visual representation of a given graph especially in the case of planar graphs. There exist several graph drawing algorithms. But not any of them is eligible in any situation. The goal of the thesis is to compare some algorithms for planar drawing os graphs from different points of view.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html