Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Planetky v excitovaném stavu rotace
Thesis title in Czech: Planetky v excitovaném stavu rotace
Thesis title in English: Asteroids in an excited state of rotation
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2006
Date of assignment: 10.11.2006
Date and time of defence: 18.09.2007 00:00
Date of electronic submission:18.09.2007
Date of proceeded defence: 18.09.2007
Reviewers: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Studium literatury zabývající se problematikou planetek v excitovaném stavu rotace
2. Shrnutí dosavadních poznatků o těchto planetkách a diskuse vzniku a vývoje excitované rotace
3. Analýza světelné křivky planetky (4179) Toutatis
References
Pravec et al. (2005) Tumbling asteroids, Icarus 173, 108
Kaasalainen (2001) Interpretation of lightcurves of precessing asteroids, Astron. Astrophys. 376, 302
Spencer et al. (1995) The lightcurve of 4179 Toutatis: Evidence for complex rotation, Icarus 117, 71
a další dle doporučení vedoucího práce

Preliminary scope of work
Většina asteroidů rotuje v základním stavu, kdy osa rotace odpovídá maximálnímu momentu setrvačnosti a míří ve směru vektorem momentu hybnosti. Některé planetky se však nacházejí v excitovaném stavu rotace a tuto rotaci lze popsat jako rotaci volného setrvačníku. Světelné křivky těkto těles nelze popsat poze jednou periodou.
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o planetkách v tomto rotačním stavu, rozebrat možné scénáře vzniku a vývoje (disipace energie) excitované rotace a analyzovat světelné křivky planetky (4179) Toutatis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html