Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Finanční a komoditní deriváty
Thesis title in Czech: Finanční a komoditní deriváty
Thesis title in English: Financial and commodity derivatives
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.11.2006
Date of assignment: 02.11.2006
Date and time of defence: 27.06.2007 00:00
Date of electronic submission:31.05.2007
Date of submission of printed version:31.05.2007
Date of proceeded defence: 27.06.2007
Opponents: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
 
 
 
Guidelines
Student se zaměří na základní finanční a komoditní deriváty, jejich členění, oceňování, porovnávání výnosových křivek jednotlivých druhů, charakterizuje základní rozdíly mezi Evropským a Americkým trhem, uvede základní problémy a rizika spojená s obchodováním na finančních trzích a metody jejich možného řešení.
References
[1] Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty v praxi. Grada Publishing. Praha 2005
[2] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[3] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle River 2000.
[4] Brada, J. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, 2000.
[5] Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, 1999
[6]Fuchs, K.: Hodnocení portfolia opcí. Diplomová práce. UK MFF Praha 2003.

Preliminary scope of work
základní finanční a komoditní deriváty
Preliminary scope of work in English
fundamental financial and commodity derivatives
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html