Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv teplotní historie vzorku na viskoelastické chování polymerních systémů
Thesis title in Czech: Vliv teplotní historie vzorku na viskoelastické chování
polymerních systémů
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.
Author:
Preliminary scope of work
Měření viskoelastických vlastností polymerních materiálů v okolí teploty zeskelnění v závislosti na teplotní historii vzorku. Interpretace výsledků zejména v návaznosti na mnohoparametrovou teorii relaxačních procesů. Řešení otázek souvisejících se stárnutím polymerních materiálů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html