Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Mobilní komunikační software
Thesis title in thesis language (Slovak): Mobilní komunikační software
Thesis title in Czech: Mobilní komunikační software
Thesis title in English: Communication software for cellular phones
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: Mgr. Pavel Machek
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.04.2007
Date of assignment: 03.04.2007
Date and time of defence: 25.06.2007 00:00
Date of electronic submission:25.06.2007
Date of proceeded defence: 25.06.2007
Reviewers: Mgr. Jiří Kosina
 
 
 
Guidelines
Cieľom práce je vytvorenie softveru pre mobilné telefóny, ktorý bude vedieť urobiť sieť (mesh network) z okolitých mobilných telefónov využívajúci tento softver cez protokol Bluetooth. Bude možné posielať po tejto sieti vlasné vytvorené média, a to text, audio, fotky a video. Média bude možné posielať aj cez protokol Jabber, ktorý bude
implementovaný v už existujúcom programu \"Mobber\". Program bude implementovaný v Java 2 Micro Edition a bude nadstavbou nad spomenutým programom \"Mobber\".
References
Wireless J2ME Platform Programming, Vartan Piroumian, 2002, 400 pages, ISBN: 0130449148

Bluetooth For Java, Bruce Hopkins, Ranjith Antony, 2003, 352 pages, ISBN: 1590590783
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html