Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Kryptografická schémata používající diskrétní logaritmus
Thesis title in Czech: Kryptografická schémata používající diskrétní logaritmus
Thesis title in English: Cryptographic schemes based on the discrete logarithm problem
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2007
Date of assignment: 21.08.2008
Date and time of defence: 10.09.2008 00:00
Date of electronic submission:10.09.2008
Date of proceeded defence: 10.09.2008
Reviewers: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student prostuduje teoretické základy kryptografických primitivů založených na modulárním umocňování a diskrétním logaritmu. Seznámí se s používanými kryptografickými schématy založenými na těchto primitivech a se současnými poznatky o jejich bezpečnosti.
Poté bude studovat bezpečnost v literatuře dosud neanalyzovaných schémat a pokusí se zlepšit účinnost existujících útoků.
References
Jung Hee Cheon, Security Analysis of the Strong Diffie-Hellman Problem, in EUROCRYPT 2006, LNCS 4004, str. 1-11.
A. Menezes, P. van Oorschot, S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press 1996
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html