Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Studium hvizdů generovaných bleskovými výboji a analýza jejich průniku ionosférou
Thesis title in Czech: Studium hvizdů generovaných bleskovými výboji a analýza jejich průniku ionosférou
Thesis title in English: Lightning generated whistlers and thier penetration through the ionosphere
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2006
Date of assignment: 09.11.2006
Date and time of defence: 18.09.2007 00:00
Date of proceeded defence: 18.09.2007
Reviewers: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu hvizdů generovaných bleskovými výboji
2) Studium přístrojového vybavení družice DEMETER a dostupných programů pro analýzu vlnových dat této družice (http://demeter.cnrs-orleans.fr/).
3) Analýza měření hvizdů a sferik zaznamenaných umělou družicí DEMETER a pozemním detekčním zařízením v Panské Vsi.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell: Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, 1965.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Hvizdy jsou elektromagnetické vlny generované bleskovými výboji, část jejichž vyzářené energie je po průchodu ionosférou transformována do klesajících tónů na frekvencích několika kHz.

Nové možnosti v detekci těchto vln moderními zařízeními na umělých družicích i na pozemních stanicích otevírají mnoho prostoru pro hlubší analýzu průniku těchto vln ionosférou, jež je aktuálním problémem.

Cílem bakalářské práce je analýza hvizdů zaznamenaných francouzskou umělou družicí DEMETER a pozemním detekčním zařízením umístěném v přijímacím středisku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Panské Vsi. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.
Preliminary scope of work in English
Lightning-generated whistlers will be analyzed based on the data of the DEMETER spacecraft and ground-based measurements at the Panska Ves station.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html