Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Studium šíření emisí typu "lví řev" z dat družic Cluster
Thesis title in Czech: Studium šíření emisí typu "lví řev" z dat družic Cluster
Thesis title in English: Analysis of propagation of "lion roar" emissions using the data of the Cluster
spacecraft
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.11.2007
Date of assignment: 02.11.2007
Date and time of defence: 21.05.2008 00:00
Date of proceeded defence: 21.05.2008
Reviewers: Ing. Jan Souček, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu
2) Studium stávajícího programového vybavení pro analýzu šíření vln v kosmickém plazmatu.
3) Nalezení časových intervalů ve kterých byly emise typu "lví řev" pozorovány přístroji STAFF-SA a WBD na družicích Cluster. Vývoj procedury pro hromadné zpracování těchto dat.
4) Studium vlastností emisí typu "lví řev" v nalezeném souboru dat.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Nadzvukový proud plazmatu proudící ze sluneční korony - sluneční vítr - prochází v blízkosti Země bezesráľkovou rázovou vlnou. Tím je plazma destabilizováno a je zdrojem různých druhů elektromagnetických a elektrostatických vln. Mezi ně patří i elektromagnetické vlny hvizdového módu, které, převedeny na akustický signál, připomínají lví řev. Jsou pozorované v úzkém frekvenčním pásmu a na frekvencích okolo sta Hz.

Šíření vln v plazmatu slunečního větru je v současné době předmětem aktivního výzkumu a právě probíhající měření čtveřice umělých družic projektu Cluster Evropské kosmické agentury poskytuje mnoľství nových dat.

Posluchač by se měl během diplomové práce věnovat studiu vlastností těchto elektromagnetických vln se zaměřením na nalezení jejich zdrojů. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html