Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Aplikace pro ruční word alignment
Thesis title in Czech: Aplikace pro ruční word alignment
Thesis title in English: Application for manual word alignment
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2006
Date of assignment: 09.11.2006
Date and time of defence: 11.09.2007 00:00
Date of electronic submission:11.09.2007
Date of proceeded defence: 11.09.2007
Opponents: RNDr. Jan Raab
 
 
 
Guidelines
Automatický word alignment (párování slov) je důležitou součástí systémů statistického strojového překladu. Slovům vět v jednom jazyce se přiřazují slova z věty v jazyce druhém tak, aby se získaly nejlepší překladové páry slov. Většina metod řešení tohoto problému je založena na strojovém učení a využívá trénovacích dat získaných ruční prací jedinců znalých obou jazyků.
Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat grafický nástro (aplikaci)j pro ruční párování slov. Vyvinutá aplikace by měla být jednoduchá, ale uživatelsky velmi přívětivá a měla by umožňovat co nejefektivnější práci. Velký důraz bude kladen na analýzu a návrh uživatelského rozhraní. Aplikace by měla být provozuchopná na různých operačních systémech a případně na webu.
References
Christopher D. Manning, Hinrich Schutze: Foundations of Statistical Natural Language Processing, The MIT Press, 1999
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html