Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza časově rozlišené fluorescence pro nestandardní excitační podmínky
Thesis title in Czech: Analýza časově rozlišené fluorescence pro nestandardní
excitační podmínky
Thesis title in English: Analysis of time resolved fluorescence data acquired under nonstandard excitation conditions
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Author:
Advisors: doc. RNDr. Jiří Bok, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
References
J. R. Lakowicz (1999) Principles of fluorescence spectroscopy, Second edition. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York
J. R. Lakowicz, Topics in Fluorescence Spectroscopy, vol. 1 - Techniques, J. R. Lakowicz, Ed. New York: Plenum Press, 1991
J. R. Lakowicz, Topics in Fluorescence Spectroscopy, vol. 2 - Principles, J. R. Lakowicz, Ed. New York: Plenum Press, 1991
V.Prosser a kol. „Experimentální metody biofyziky“ Academia, Praha 1989 (vybrané části)
Vybrané původní práce
Preliminary scope of work
Práce se týká vývoje numerické metody analýzy dat časově rozlišené fluorescence měřené při velmi vysokých opakovacích frekvencích excitace a vysokých rychlostech sběru dat.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html