Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Regresní modely pro analýzu výnosu portfolia
Thesis title in Czech: Regresní modely pro analýzu výnosu portfolia
Thesis title in English: Regression models for the analysis of portfolio return
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.10.2006
Date of assignment: 04.10.2006
Date and time of defence: 11.09.2007 00:00
Date of electronic submission:11.09.2007
Date of proceeded defence: 11.09.2007
Opponents: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Guidelines
Posluchač se seznámí s různými přístupy k modelování výnosu portfolia od klasických regresních modelů
po modely grafické používané v poslední době s úspěchem ve finanční analýze. Provede aplikaci
studovaných modelů na reálná data.
References
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2005.
Giudici, P.: Data Mining. McGraw-Hill, Milano, 2002.
Whittaker, J.: Graphical Models in Applied Multivariate Statistics. Wiley, New York, 1990.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html