Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Přednosti a nevýhody protokolu SOAP v praktickém využití
Thesis title in Czech: Přednosti a nevýhody protokolu SOAP v praktickém využití
Thesis title in English: Advantages and deficiences of the SOAP protocol i practical use
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.10.2006
Date of assignment: 05.10.2006
Date and time of defence: 07.09.2009 00:00
Date of electronic submission:07.09.2009
Date of proceeded defence: 07.09.2009
Opponents: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
SoAP je základem webovských služem. Jako takový musí být univerzální, což v podstatě znamená, že je dosti procedurální a tedy nepřívětivý k uživatelům. V diplomové práci budou shrnuty základní vlastnosti protokolu SOAP a na základě zkušeností s návrhem SW architertur u konkrétní firmy střední velikosti a rešerše literatury budou shrnuty zkušenosti z praktického využití při vývoji větších SW systémů. Součástí práce by měly být i zkušenosti s WSDL a praktická doporučení pro programátory a uživatele (žádoucí jsou příklady programovacích obratů).
References
Normy w3s (SOAP,WSDL, ...), Webovské zdroje o workflow a BI.
Články zabývající se SOA (OASIS, ...)
Interni informace firem, s nimiž bude diplomant spolupracovat.
Materiály k přednáškám o SW inženýství na MFF.
Preliminary scope of work
Shrnutí zkušeností s použitím SOAP protokolu v konkrétní firmě s pohledu SW architekta.
Preliminary scope of work in English
Analysis of the experiences with SOAP protocol in a firm from the point of view of a SW architect.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html