Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kontinuace implicitně zadané křivky
Thesis title in Czech: Kontinuace implicitně zadané křivky
Thesis title in English: Continuation of an implicitly defined curve
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Supervisor: prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.10.2006
Date of assignment: 26.10.2006
Date and time of defence: 25.06.2007 00:00
Date of electronic submission:25.06.2007
Date of proceeded defence: 25.06.2007
Opponents: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Nechť F je zobrazení z (n+1)-dimenzionálního prostoru do n-dimenzionálního prostoru.Za jistých předpokladů je množina kořenů funkce F křivkou v (n+1)-dimenzionálním prostoru. Kontinuační techniky umožňují tuto implicitně zadanou křivku přibližně aproximovat. Cílem práce je aplikovat tyto techniky na konkrétních příkladech.
References
Deufelhard P., Hohmann A: Numerical Analysis in Modern Scientific Computing. Springer Verlag, 2003
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html