Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Stabilizace umělých družic MAGION.
Thesis title in Czech: Stabilizace umělých družic MAGION.
Thesis title in English: Attitude control of the MAGION spacecraft
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.09.2006
Date of assignment: 15.09.2006
Date and time of defence: 25.05.2009 00:00
Date of electronic submission:25.05.2009
Date of proceeded defence: 25.05.2009
Opponents: RNDr. Mgr. Vladimír Truhlík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu literatury

2) Studium a popis konstrukce družic MAGION a historie projektu

3) Vypracování postupu názorné demonstrace řízení orientace družic MAGION.

References
Sussman, G. J., Wisdom, J. and Mayer, M.E., Structure and interpretation of classical mechanics, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001. ISBN 0-262-019455-4 (http://mitpress.mit.edu/SICM/book-Z-H-4.html)
J. Kvasnica, A. Havránek, P. Lukáč, B. Sprušil, Mechanika, Academia Praha 2004
ISBN: 80-200-1268-0
Kallenrode: Space Physics, Springer, Berlin, 1998.

Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím diplomové prácePreliminary scope of work
České vědecké družice MAGION sloužily k měření parametrů plazmatu v ionosféře a magnetosféře Země. Od roku 1976 do roku 1996 bylo celkem vypuštěno 5 malých družic MAGION, nesoucích řadu vědeckých přístrojů. První 3 družice byly stabilizovány magnetickým polem Země a pohybovaly se na nízkých drahách s výškou pod 3000 km . Poslední dvě družice, vypuštěné v letech 1995 a 1996 byly součástí vědeckého programu Intervalů zaměřeného na studium magnetosféry Země. Tyto družice měly odzemí ve výškách 20000 km a 200000 km a byly stabilizovány rotací. Principy řízení orientace těchto družic představují vhodný příklad pro demonstraci vlastností volného setrvačníku, což je, kromě popularizace českého kosmického výzkumu, hlavním tématem této pedagogicky zaměřené práce.

Posluchačka se bude zabývat především demonstrací vlastností volného setrvačníku s aplikacemi pro řízení orientace družic MAGION. Posluchaččiným úkolem též bude seznámit se s historií a technickými detaily konstrukce družic MAGION a vypracovat postup jak názorně demonstrovat řízení orientace družic MAGION.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html