Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Porovnání kinetiky fázových transformací u válcovaných slitin
Thesis title in Czech: Porovnání kinetiky fázových transformací u válcovaných
slitin
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author:
Guidelines
Připravte vzorky plechů slitiny AlMg vyrobené ingotovým a plynulým litím.
Strukturní transformace studujte pomocí změn elektrické rezistivity.
Mikrostrukturní změny sledujte pomocí optické, skenovací a transmisní elektronové mikroskopie.
Výsledky interpetujte na základě fyzikálních představ o procesech precipitace, zotavení a rekrystalizace
References
L.F. Mondolfo, Aluminium Alloys: Structure and Properties, Butterworths, 1976.
J.E. Hatch, Aluminium: Properties and Physical Metallurgy, ASM, Warrendale, 1984.
M. Janeček, M. Slámová, M. Cieslar: Kovové Materiály 42, (2004), 173.
Slámová M., Janeček M., Karlík M.: Al-Mg twin-roll continuously cast strips: Characterisation of as-cast and 1,0 mm gauge materials, Research report, EUREKA - E! 2530 CONTCASTALTRANS, Praha 2002.
Janeček M., Slámová M.: Microstructure evolution in cold rolled continuously cast Al-Mg alloys, Research report, EUREKA - E! 2530 CONTCASTALTRANS, Praha 2002.
Janeček, M., Cieslar, M.: Study of precipitation and microstructure evolution in AlMg and AlMgSi alloys, Research report, EUREKA - E! 2530 CONTCASTALTRANS, Praha 2003.
Preliminary scope of work
Plechy ze slitin hliníku s hořčíkem (Al-Mg) jsou v posledních letech velmi vyhledávaným materiálem pro aplikace v dopravním strojírenství. Plechy jsou většinou vyráběny technologií lití masivních ingotů následovaném válcováním za tepla a studena. Modernější technologie, která je založená na plynulém lití tenkých pásů následovaném pouze válcováním za studena, umožňuje výrazně snížit spotřebu energie, je ekologicky šetrnější a ekonomicky výhodnější. Tuhý roztok příměsových prvků v matrici slitin hliníku odlitých plynulým způsobem je, na rozdíl od ingotově odlitých materiálů, mnohem více přesycen. Rozpad tuhého roztoku u obou typů materiálů může probíhat v odlišných teplotních intervalech a mít různou intenzitu. Kinetika precipitace a jiných fázových transformací (například primárních fází) však často ovlivňuje procesy zotavení a rekrystalizace, ke kterým dochází při žíhání. Tím určuje výslednou mikrostrukturu a vlastnosti materiálů podrobených žíháni. Úkolem diplomanta bude studovat procesy precipitace při žíhání Al-Mg slitin připravených jak ingotovým, tak i plynulým litím mezi válce. Bude také sledována závislost na deformaci předcházející žíhání a návaznost na rekrystalizaci. Výsledky by měly být interpretovány na základě fyzikálních představ o procesech precipitace, zotavení a rekrystalizace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html