Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 294)
Assignment details
  
Mathematical Analysis of Models for Viscoelastic Fluids
Thesis title in Czech: Matematická analýza modelů viskoelastických tekutin
Thesis title in English: Mathematical Analysis of Models for Viscoelastic Fluids
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.10.2006
Date of assignment: 09.10.2006
Date and time of defence: 22.10.2010 09:00
Date of electronic submission:06.10.2010
Date of submission of printed version:17.08.2010
Date of proceeded defence: 22.10.2010
Reviewers: doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc.
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
 
 
Guidelines
Student se seznámí s moderní teorií mechaniky kontinua vypracované v článku [1] níže. Pro vybrané modely se bude věnovat matematické teorii výsledného systému PDR, se zaměřením na globální existenci řešení a některé kvalitativní vlastnosti (regularita, asymptotické chování apod.). Speciální pozornost bude věnována visko-elastickým tekutinám.
References
[1] Málek J., Rajagopal K.R.: Incompressible Rate-Type Fluids with Pressure and Shear-Rate dependent viscosity, submitted

[2] Renardy M.: Analysis of Viscoelastic Flows, SIAM 2001
Preliminary scope of work
Student provede matematickou analýzu vybraných modelů tekutin, patřících do třídy rychlostně závislých modelů tekutin. Práce bude zaměřena především na viskoelastické tekutiny.
Preliminary scope of work in English
The student will perform mathematical analysis of several fluid models, belonging to the class of rate-type fluid models. A special attention will be paid to viscolestic fluids.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html