Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Integrální reprezentace v nekompaktním případě
Thesis title in Czech: Integrální reprezentace v nekompaktním případě
Thesis title in English: Integral representation theorems in noncompact cases
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.03.2006
Date of assignment: 28.03.2006
Date and time of defence: 13.09.2007 00:00
Date of electronic submission:10.09.2007
Date of proceeded defence: 13.09.2007
Reviewers: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Protože se jedná o poměrně složitou problematiku a v současnosti neexistuje žádná monografie v této oblasti, posluchač nejprve zpracuje časopisecké a preprintové materiály shrnující dosavadní výsledky v této problematice. Bude zapotřebí vyšetřovat borelovské míry i na nekompaktních prostorech. Poté se soustředí na na zpracování teorie a na řešení některých otevřených problémů.
References
G. Choquet : Lectures on analysis II, W.A. Benjamin 1969

R.R. Phelps : Lectures on Choquet’s theorem, Springer 2001

W. Rudin : Functional analysis, 1973

E.M. Alfsen : Compact convex sets and boundary integrals, Springer 1971

G. Winkler: Choquet order and simplices, Springer 1985

S.S. Khurana: Barycenters, pinnacle points, and denting points
Trans. Amer. Math. Soc. 180(1973), 497 - 503
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html