Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv slabé elektronové korelace na elektronové vlastnosti neuspořádaných kondenzovaných systémů
Thesis title in Czech: Vliv slabé elektronové korelace na elektronové vlastnosti neuspořádaných kondenzovaných systémů
Thesis title in English: Influence of a weak electron correlation on electron properties of disordered condensed systems
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.01.2006
Date of assignment: 05.01.2006
Date and time of defence: 25.09.2006 00:00
Date of electronic submission:25.09.2006
Date of proceeded defence: 25.09.2006
Reviewers: Václav Drchal
 
 
 
Guidelines
Zevrubně se seznámit s teorií středního pole pro neuspořádané a korelované kondenzované systémy. Pochopit a aktivně využít kvantově mechanické odvození v přiblížení tzv. koherentního potenciálu pro neinteragující elektrony. Zároveň pochopit konstrukci teorie středního pole z hlediska mnohočásticové teorie ve smyslu limity nekonečného počtu prostorových rozměrů. Cílem diplomové práce je zformulovat teorie středního pole pro náhodné systémy korelovaných elektronů, kde korelace se započítá jen na úrovni Hartreeho přiblížení. Tuto teorii pak použít jednak na určení jednoelektronových vlastností, ale hlavně na určení dvouelektronových vrcholových funkcí důležitých pro transportní vlastnosti. Kvantitativně analyzovat vliv síly elektronové korelace na analytické vlastnosti a chování dvouelektronové vrcholové funkce.
References
B. Velický, S. Kirkpatrick a H. Ehrenreich - Phys. Rev. 175, 747 (1968)
B. Velický - Phys. Rev. 184, 614 (1969)
R. J. Elliot, J. A. Krumhansl a P. L. Leath - Rev. Mod. Phys. 46, 465 (1974)
V. Janiš a D. Vollhardt - Phys. Rev. B 46, 15712 (1992)
V. Janiš - DrSc. Disertace, UK Praha 1995
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html