Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Simulace bitvy robotů
Thesis title in Czech: Simulace bitvy robotů
Thesis title in English: Robot Battle Simulation
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jiří Adámek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.11.2005
Date of assignment: 11.11.2005
Date and time of defence: 31.01.2008 00:00
Date of electronic submission:31.01.2008
Date of proceeded defence: 31.01.2008
Reviewers: RNDr. Roman Vaculín, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit soubor programů pro simulace bitvy robotů. Dvě základní části tohoto souboru jsou simulátor a prostředí pro vývoj robotů.

Vývoj robotů probíhá ve dvou fázích: v první fázi se pomocí GUI naspecifikuje "hardware" robota: zbraně, vybavení, apod. V druhé fázi je potřeba naprogramovat inteligenci robota: prostředí pro tyto účely poskytuje editor kódu a automatický generátor rozhraní, která je třeba implementovat.

Simulátor umožňuje vytvořit instance robotů, graficky zobrazuje jejich bitvu a dále zobrazuje textové informace o stavu robotů (poškození, zásoba munice, atd.). Součástí simulátoru je i editor bitevního pole.

Kromě samotné implementace je nejdůležitějším úkolem návrh událostí, kterými je robot řízen (každé události odpovídá jedna metoda, implementací těchto metod je dáno chování/inteligence robota) a dále návrh rozhraní simulátoru, které je k dispozici robotům.
References
G. Weiss: Multiagent Systems. MIT Press, 1999.

S. Franklin: Autonomous Agents as Embodied AI. Cybernetics and Systems, special issue on Epistomological Issues in Embodied AI, 28:6 (1997) 499-520.

The Robocode Project, http://robocode.sourceforge.net/
Preliminary scope of work
Simulace bitvy robotů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html