Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Weighted inequalities for Hardy-type operators and their application in the Interplation Theory
Thesis title in Czech: Váhové nerovnosti pro operátory Hardyova typu a jejich
aplikace v teorii interpolací
Thesis title in English: Weighted inequalities for Hardy-type operators and their application
in the Interplation Theory
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2005
Date of assignment: 10.11.2005
Date and time of defence: 23.05.2007 00:00
Date of electronic submission:23.05.2007
Date of proceeded defence: 23.05.2007
Opponents: prof. RNDr. Miroslav Krbec, DrSc. DSc.
 
 
 
Guidelines
Úkolem diplomanta bude seznámit se s hlubokými klasickými i moderními metodami charakterizace váhových nerovností pro integrální a supremální operátory Hardyho typu, rozšířit současné znalosti v této oblasti o nové poznatky a aplikovat je v teorii interpolací, například na prostory, jejichž normy jsou dány pomocí K-funkcionálů různých prostorů funkcí.
References
C. Bennett a R. Sharpley: Interpolation of Operators, Princeton, 1988,

R.A. Adams: Sobolev Spaces, Princeton, 1975,

A. Kufner, O. John, S. Fučík: Function Spaces, Leyden, 1977

soubor článků Y. Saghera a P. Shvartsmana,

další soudobá časopisecká literatura
Preliminary scope of work
Jde o téma z pomezí funkcionální a reálné analýzy. Studium a následný výzkum se bude týkat prostorů funkcí, K-funkcionálů, integrálních a supremálních operátorů a váhových nerovností.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html