Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Animaci algoritmů vnějšího třídění
Thesis title in Czech: Animaci algoritmů vnějšího třídění
Thesis title in English: Animation of file sorting algorithms
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor: RNDr. Rudolf Kryl
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2005
Date of assignment: 10.11.2005
Date and time of defence: 18.09.2006 00:00
Date of electronic submission:18.09.2006
Date of submission of printed version:18.09.2006
Date of proceeded defence: 18.09.2006
Reviewers: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Student vytvoří systém umožňující animaci vybraných algoritmů vnějšího třídění.
Předpokládá se realizace v programovacím jazyce Java. Důrraz bude kladen nejen na názornost animace, ale i využití objektových vlastností jazyka Java pro snadné rozšiřování vytvořeného systému o další algoritmy resp. jiné "pohledy" na stav výpočtu. Vytvořený ststém bude schopen exportovat údaje o průběhu konkrétního výpočtu ve formátu vhodném pro další zpracování např. tabulkovým kalkulátoremm.
References
Dokumentace jazyka Java.
Učebnice programování.
Preliminary scope of work
V bakalářské práci bude vytvořen programový systém pro animaci algoritmů vnějšího třídění.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html