Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Výukový program pro autoškolu
Thesis title in Czech: Výukový program pro autoškolu
Thesis title in English: Training program for driving schools
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2005
Date of assignment: 10.11.2005
Date and time of defence: 25.06.2007 00:00
Date of electronic submission:25.06.2007
Date of proceeded defence: 25.06.2007
Opponents: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit výukový program, který připraví uživatele k úspěšnému složení testů z pravidel silničního provozu při závěrečných zkouškách v autoškole.

Program by měl zahrnovat několik stupňů pro výuku a následné procvičování otázek, simulaci závěrečného testu jakož i správu uživatelů a jejich výsledků. Součástí systému by měla být i prezentace ve formě WWW stránek, zahrnující prostředí pro komunikaci s uživateli i možnost automatické aktualizace databáze otázek.

Doporučuji pokusit se o návrh umožňující přenositelnost programu a jeho nasazení ve dvou různých prostředích (MS Windows, Linux).
References
T.Holan: Delphi v příkladech. BEN, Praha, 2001.

T.Holan, L.Forst: Kylix v příkladech. BEN, Praha, 2003.

V.Klega: Zpět do školy. Do autoškoly! CHIP č.11, 14(2004), 128-131.

J.Polzer: Přehled programů pro budoucí řidiče. http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=118343
Preliminary scope of work
Výukový program, který připraví uživatele k úspěšnému složení testů z pravidel silničního provozu při závěrečných zkouškách v autoškole.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html