Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Parametrizovaná složitost v teorii grafů
Thesis title in Czech: Parametrizovaná složitost v teorii grafů
Thesis title in English: Paramterized complexity in graph theory
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.11.2005
Date of assignment: 28.11.2005
Date and time of defence: 11.09.2006 00:00
Date of electronic submission:11.09.2006
Date of submission of printed version:11.09.2006
Date of proceeded defence: 11.09.2006
Opponents: prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
 
 
 
Guidelines
Student nastuduje teorii parametrizované složitosti, prostuduje dostupné články o parametrizované složitosti vybraných problémů z teorie grafů (napr. nezávislost, klikovost, reprezentovatelnost jako geometrické grafy apod.) a zaměří se na zkoumání složitosti ve speciálních třídách grafů (především z hlediska geometrických reprezentací).
References
R.G. Downey, M.R. Fellows: Parametrized complexity, Springer, 1997, ISBN 0-387-94883-X

R. Downey, M. Fellows, F. Dehne: Parametrized and Exact Computation, LNCS 3162, Springer 2004, ISBN 3-540-23071-8

aktuální časopisecká literatura podle dohody s vedoucím práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html