Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zlatý řez
Thesis title in Czech: Zlatý řez
Thesis title in English: Golden Section
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2005
Date of assignment: 07.11.2005
Date and time of defence: 30.06.2006 00:00
Date of electronic submission:30.06.2006
Date of submission of printed version:30.06.2006
Date of proceeded defence: 30.06.2006
Opponents: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka prostuduje literaturu, ovládne program DesignCAD. Na základě prostudované literatury vypracuje text určený učitelům k dalšímu vzdělávání v rámci řešených rozvojových projektů na KDM MFF UK.
References
Vincent, R.: Geometrie du nombre d'or. Chalangan Edition, 2002
Šrubař, J.: Fibonacciova posloupnost a posloupnosti příbuzné. Diplomová práce. MFF UK, 2002
DesignCAD - Pro 2000. Manuál. Via Grafic, 1998
Preliminary scope of work
Fibonacciova posloupnost. Zlatý řez jako dělení úsečky na dvě vhodné části. Konstrukce zlatého řezu. Gnómon v geometrii. Užití zlatého řezu v malířství.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html