Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Hyperbolické systémy zákonů zachování
Thesis title in Czech: Hyperbolické systémy zákonů zachování
Thesis title in English: Hyperbolic systems of conservation laws
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.11.2005
Date of assignment: 22.11.2005
Date and time of defence: 25.09.2007 00:00
Date of electronic submission:25.09.2007
Date of submission of printed version:22.11.2005
Date of proceeded defence: 25.09.2007
Reviewers: RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student se seznámí s problematikou hyperbolických systémů PDR, metodami jejich řešení, zejména metodou Youngových měr. Bude studovat řešitelnost hyperbolických systémů touto metodou, případně dalšími metodami využívajícími techniku slabých konvergencí.
References
L.C. Evans: Partial Differential Equations, AMS, 1998.

Y. Lu: Hyperbolic conservation laws and the compensated compactness method, Chapman and Hall, 2003.

J. Malek, J. Necas, M.Rokyta, M. Ruzicka: Weak and Measure-valued Solutions to Evolutionary PDE, Chapman and Hall, 1996.

D. Serre: Systems of Conservation Laws, Part I and II, Cambridge Univ. Press, 1999.

J. Smoller: Shock Waves and Reaction Diffusion Equations, Springer-Verlag, 1983.
Preliminary scope of work
Seznámení s problematikou hyperbolických systémů PDR, metodami jejich řešení, zejména metodou Youngových měr. Studium řešitelnosti hyperbolických systémů touto metodou, případně dalšími metodami využívajícími techniku slabých konvergencí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html