Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Platforma pro výuku robotiky
Thesis title in Czech: Platforma pro výuku robotiky
Thesis title in English: Robotic educational system
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Supervisor: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student prozkoumá dostupné HW platformy pro výuku robotiky. Po srovnání navrhne konkrétní hardware, který následně využije pro tvorbu úloh pro výuku v robotice.
References
P. Corke, Robotics, vision and control, Springer, 2017, ISBN 978-3-319-54413-7
B.Siciliano, O.Khatib, Handbook of Robotics, Springer 2008, ISBN 978-3-540-23957-4
S.M.LaValle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, ISBN 9780521862059
C.Stachniss, Robotic Mapping and Exploration, Springer 2009, ISBN 978-3-642-01096-5
Preliminary scope of work
Cílem práce je vytvořit HW platformu pro základní výuku v robotice a k ní navrhnout a implementovat prostředí pro PC pro její použití. Ve výsledku by měla vzniknout sada prvků, kterou by bylo možné využít pro výuku (cvičení a semináře). Neočekává se návrh od nuly, ale spíše sestavení vhodně vybraných modulů a vytvoření sady základních modelových úloh.

Preliminary scope of work in English
Goal of this work is to create hardware platform for basic education in robotics.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html