Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Řízení průmyslového robotu s kamerami
Thesis title in Czech: Řízení průmyslového robotu s kamerami
Thesis title in English: Control of the industrial robot with cameras
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.10.2005
Date of assignment: 27.10.2005
Date and time of defence: 21.05.2007 00:00
Date of electronic submission:21.05.2007
Date of proceeded defence: 21.05.2007
Opponents: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomant využije elektricky poháněný průmyslový robot se šesti stupni volnosti CRS A-465 a jeho řídicí systém. Robot je k dispozici na pracovišti vedoucího práce. Diplomant naváže na existující software pro řízení robotu. Pro obrazovou zpětnou vazbu použije jednu nebo více statických kamer a jednu kameru umístěnou na chapadle robotu.
Prvním cílem diplomové práce bude vytvořit softwarovou podporu pro řízení robotu, která bude nadstavbou nad řídicím systémem a umožní volání z vyšších jazyků jako např. Matlab a C++.
Druhým cílem práce bude navrhnout a napsat software pro zpracování obrazu z kamer tak, aby mohly být využity pro montážní úlohu.
Třetím cílem práce bude software a manipulační schopnosti vyzkoušet na hlavolamu "vkládání kostiček do krabičky". Je možné, že budete muset přizpůsobit mechanicky chapadlo robotu i hlavolam.
Čtvrtým cílem bude vést projekt podle zásad softwarového inženýrství a doplnit ho uživatelskou i programátorskou dokumentací v angličtině.
References
Phillip John McKerrow. Introduction to Robotics. Addison-Wesley, 1991.
Shimon Y., editor. Handbook of Industrial Robotics. John Wiley & Sons, New York, NY, USA, 2nd edition, 1999.
http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/hardware/A465/A465.html
http://www.cospal.org/
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce je navrhnout a vytvořit systém řízení a zpracování informace z kamer pro úlohy montážního typu. Systém bude tvořit základní úroveň pro experimenty s úlohami s kognitivními rysy. Nad výsledky diplomového projektu P. Jandy bude jiný diplomant R. Krupička řešit dětský hlavolam "vkládání kostiček do krabičky". Zde má dítě vkládat hranoly s podstavami různých tvarů a různých barev do otvorů odpovídajícího tvaru v krabičce. Tento hlavolam je demonstrátorem EU projektu COSPAL, IST-004176.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html