Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Deformační stárnutí v hořčíkové slitině QE22
Thesis title in Czech: Deformační stárnutí v hořčíkové slitině QE22
Thesis title in English: Strain aging in QE22 magnesium alloy
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.01.2006
Date of assignment: 05.01.2006
Date and time of defence: 27.06.2006 00:00
Date of electronic submission:27.06.2006
Date of proceeded defence: 27.06.2006
Opponents: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Pro deformační experimenty použijte polykrystaly hořčíkové slitiny QE22.
2. Vzorky deformujte v tlaku při pěti teplotách v intervalu pokojová teplota až 350°C.
3. Technikou napěťových relaxací studujte tepelně aktivované procesy, probíhající při plastické deformaci.
4. Proveďte analýzu křivek napěťových relaxací s ohledem na postrelaxační jev.
5. Sledujte postrelaxační jev v závislosti na teplotě a délce relaxace.
6. Určete oblast výskytu PLC jevu.
7. Výsledky interpretujte na základě modelů deformačního stárnutí.
References
1. V.I. Dotsentko, phys. stat. sol. (b) 93, 1979, 11.
2. T. Suzuki, S. Takeuchi, H. Yoshinaga, Dislocation Dynamics and Plasticity, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1991, 134.
3. R. de Batist, A. Callens, phys. stat. sol. (a) 21, 1974, 591.
4. J.M.C. Li, Canad. J. Appl. Phys. 45, 1974, 493.
5. C. Corby, C.H. Cáceres, P. Lukáč, Mater. Sci. Engn. A 387-389, 2004, 22.
6. Z. Trojanová, P. Lukáč, P. Gabor, Z. Drozd, K. Máthis, Kovove Mater. 39, 2001, 368.
7. Z. Trojanová, P. Lukáč, L. Čížek, Magnesium Alloys and Their Applications (Ed. K.U. Kauner), Wiley-VCH, Weinheim 2003, 495.
8. Z. Trojanová, P. Lukáč, Kovové Mater. 43, 2005, 73.
9. S.I. Hong, Mater. Sci. Engn. A 110, 1989, 125.
Preliminary scope of work
Slitiny hořčíku nalézají v poslední době řadu uplatnění v technické praxi, např. v elektronickém a automobilovém průmyslu. Předností je velká specifická pevnost, která je vyšší než např. u materiálů na basi hliníku. Při uplatnění těchto materiálů mohou nastat těžkosti, které vyplývají z existence projevů deformačního stárnutí. Příčinou je interakce dislokací s příměsovými atomy. Aby mohly být tyto nežádoucí jevy eliminovány je třeba rozšířit naše znalosti o těchto procesech a nalézt odpovídající fyzikální vysvětlení. Jedná se hlavně o postrelaxační jev a Portevinův-Le Chatelierův jev.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html