Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Rozpoznávání SPZ z jednoho snímku
Thesis title in Czech: Rozpoznávání SPZ z jednoho snímku
Thesis title in English: Single-Image License Plate Recognition
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jana Štanclová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.10.2005
Date of assignment: 21.10.2005
Date and time of defence: 11.09.2006 00:00
Date of electronic submission:11.09.2006
Date of submission of printed version:11.09.2006
Date of proceeded defence: 11.09.2006
Reviewers: Mgr. Zbyněk Winkler
 
 
 
Guidelines
V diplomové práci se posluchač zaměří na oblast rozpoznávání státních poznávacích značek automobilů. Autor nastuduje metody rozpoznávání (např. metoda nejbližšího souseda, template matching, skryté Markovovy modely apod.), které by bylo možné použít pro daný problém. Vybrané techniky a modely implementuje a otestuje na reálných datech. Na základě těchto dat navrhne vhodnou strategii pro jejich předzpracování. Součástí práce bude experimentální ověření a porovnání vybraných metod rozpoznávání. Práce také bude obsahovat i zhodnocení vlastních výsledků a zkušeností.
References
Některé z dostupných základních učebnic vhodných pro zvolené téma, např.:
S. Theodoridis, K. Koutroumbas: Pattern Recognition, Elsevier Academic Press, 2003
R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork: Pattern Classification, Wiley, 2003
E. M. Tzanakou: Supervised and Unsupervised Pattern Recognition, CRC Press, 2000

Články z profilujících světových časopisů (Pattern Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence ap.), např.:
J. H. Chiang: Building an Automatic Vehicle License-Plate Recognition System, in: Intl. Conf. in Computer Science – RIVF’05, (2005), pp. 59-63
M.H. Ter Brugge, J.A.G. Nijhuis, L. Spaanenburg, J.H. Stevens: CNN-Applications in Toll Driving, in Journal of VLSI Signal Processing 23, (1999), 465–477
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html