Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rekursivní množiny a diofantické polynomy
Thesis title in Czech: Rekursivní množiny a diofantické polynomy
Thesis title in English: Recursive sets and diofantine equations
Key words: rekursivní množiny|diofantické polynomy|polynom reprezentující prvočísla
English key words: recursive sets|diophantine equations|prime representing polynomial
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.10.2019
Date of assignment: 31.10.2019
Confirmed by Study dept. on: 21.11.2019
Date and time of defence: 08.07.2021 08:00
Date of electronic submission:25.05.2021
Date of submission of printed version:25.05.2021
Date of proceeded defence: 08.07.2021
Opponents: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Student prostuduje způsob, jak vyjádřit množinu prvočísel pomocí polynomiálních rovnic a popíše ho. Podrobněji se zaměří na vybranou část související teorie.
References
Douglas Wiens, James P. Jones, Daihachiro Sato, Hideo Wada, Diophantine Representation of the Set of Prime Numbers, The American Mathematical Monthly, vol. 83, 1976, pp. 449-464
Yuri Matiyasevich Hilbert's 10th Problem, Foreword by Martin Davis and Hilary Putnam, The MIT Press, 1993. ISBN 0-262-13295-8.
Preliminary scope of work
Každá rekurzivně vyčíslitelná množina je diofantická. Speciálně lze tedy množinu prvočísel vyjádřit jako množinu (kladných) hodnot nějakého polynomu. Práce by mapovala rozumný výsek příslušné teorie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html