Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hračky ve výuce fyziky
Thesis title in Czech: Hračky ve výuce fyziky
Thesis title in English: Toys in physics teaching
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Author:
Guidelines
Úkolem případného zájemce (zájemkyně) o tuto práci bude vyhledat vhodné hračky a navrhnout sadu pokusů, které budou použitelné při výuce fyziky. K tomuto souboru pokusů bude samozřejmě nutné vytvořit podrobné doprovodné materiály (návody a didaktické poznámky).

Student (-tka) řešící tuto práci bude mít možnost vyzkoušet si některé z navržených pokusů přímo ve výuce fyziky u některého z fakultních učitelů fyziky, kteří spolupracují s KDF MFF UK. Soubor pokusů bude vhodné fotograficky zdokumentovat a vystavit na vhodných www stránkách (nejlépe na Fyzwebu).
References
Drozd Z., Brockmeyerová J.: Pokusy z volné ruky. Prometheus, Praha 2003.
Svoboda E.: Pokusy s jednoduchými pomůckami. Prometheus, Praha 2001.
Drozd Z. a kol.: Hračky ve výuce fyziky. In: Rauner K. (ed.): Veletrh nápadů učitelů fyziky 4, ZČU Plzeň 1999, str. 41.
Preliminary scope of work
Mnoho dětským hraček je založeno na zajímavých fyzikálních principech. Hračky jsou navíc všeobecně oblíbenými předměty a proto se nabízí myšlenka využít je při výuce fyziky. Existuje mnoho hraček, které jsou vyráběny přímo jako fyzikální hračky (nejsou asi myšleny jako pomůcky pro učitele fyziky, ale spíše jako zábava pro zvídavé děti). Stejně dobře ale mohou posloužit i jiné hračky, jejichž výrobci pravděpodobně něco podobného vůběc nepředpokládali.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html