Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Školní fyzikální pokusy s domácími přístroji
Thesis title in Czech: Školní fyzikální pokusy s domácími přístroji
Thesis title in English: School physical experiments with home appliances
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Author:
Guidelines
Úkolem studenta (-tky) bude navrhnout a "odladit" soubor pokusů s běžnými domácími pomůckami a přístroji. Půjde o přístroje běžně používané v domácnosti (fén, mikrovlnná trouba, varná konvice, dálkový ovladač apod.) K pokusům bude vytvořena potřebná písemná dokumentace a její elektronická varianta.

Soubor pokusů, který bude v rámci práce vytvořen, bude umístěn na vhodných www stránkách (např. na Fyzwebu) a bude se moci stát inspirací pro učitele fyziky, studenty a další zájemce.
References
Drozd Z., Brockmayerová J.: Pokusy z volné ruky. Prometheus, Praha 2003.
Brockmeyerová J., Drozd Z.: Moderní technika ve vaší ruce. In: Lepil O. (ed.): Veletrh nápadů učitelů fyziky 6. UP, Olomouc 2001, str. 64.
Preliminary scope of work
V domácnostech používáme mnoho přístrojů, které lze použít jako vyučovací pomůcky ve fyzice. Mnoho takových pomůcek se nalézá např. v kuchyni (mikrovlnou troubou lze změřit rychlost světla, nerezové hrnce jsou výbornými elektroskopy, varná konvice, termoska, dálkový ovladač atd. jsou také pomůcky, které stojí za povšimnutí).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html