Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Grafické modely v analýze diskrétních finančních dat.
Thesis title in Czech: Grafické modely v analýze diskrétních finančních dat.
Thesis title in English: Graphical Models in Discrete Financial Data Analysis.
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.10.2005
Date of assignment: 07.10.2005
Date and time of defence: 27.06.2007 00:00
Date of electronic submission:27.06.2007
Date of proceeded defence: 27.06.2007
Reviewers: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Grafické modely se uplatňují například v tzv. Credit Scoringu, což je vyhodnocování
bonity žadatelů o bankovní úvěry. Posluchač se seznámí s teorií grafických modelů
pro diskrétní data a pokusí se ji aplikovat na reálná data z finanční praxe.
References
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2005.
Andersen, E. B.: Introduction to the Statistical Analysis of Categorical Data. Springer,
Berlin, 1997.
Whittaker, J.: Graphical Models in Applied Multivariate Statistics. Wiley, New York, 1990.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html