Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mikrostruktury Mg slitin po tepelném zpracovaní
Thesis title in Czech: Studium mikrostruktury Mg slitin po tepelném zpracovaní
Thesis title in English: The study of microstructure of magnesium alloys after the heat treatment
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author:
Guidelines
Na vzorcích hořčíkových slitin AM20 a M1 provést různé tepelné zpracování.
Připravit vzorky pro optickou mikroskopii vhodným chemickým naleptáním.
Na těchto vzorcích sledovat změny mikrostruktury pomocí optické mikroskopie a řádkovací elektronové mikroskopie.
References
S. R. Agnew, O. Duygulu, Int. Jour. of Plasticity 21 (2005), 1161-1193.
E.F. Emley, Principles of Magnesium Technology, Pergamon Press, Oxford, 1966, str. 550.
ASTM B 557-94, Test Methods of Tension Testing Wrought and Cast Aluminium-and Magnesium-Alloy Products. Annual Book of ASTM standards. ASTM International, 1994, Vol. 02.02.
K. Máthis, F. Chmelík, M. Janeček, M., B. Hadzima, Z. Trojanová, P. Lukáč: Acta Mater. (2005), v tisku.
M. Janeček, M., V. Šupík, F. Hollander, J. Wendt: Kovové Materiály 43 (2005), 218.
M. Janeček, M. Slámová, M. Cieslar: Mat. Sci. Eng., v tisku.
Preliminary scope of work
Mikrostruktura materiálu výrazně ovlivňuje řadu fyzikálních vlastností. Hořčík a hořčíkové slitiny mají velmi malou hustotu (1,8 g/cm3) a patří tak k nejlehčím konstrukčním materiálům. Většina hořčíkových slitin má omezenou rozpustnost v pevném stavu. Pro zlepšení jejich mechanických vlastností se provádí vhodné tepelné zpracování, kterým se dosáhne jejich vytvrzení. Při tepelném zpracování dochází ke změnám mikrostruktury a vzniku nových fází, které mají významný zpevňující účinek. Studium mikrostruktury tedy dává důležité informace o chování dané slitiny. V rámci bakalářské práce se předpokládá provést vhodné tepelné zpracování vybraných hořčíkových slitin sledovat výslednou mikrostrukturu po tomto zpracování.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html