Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mikrostruktury a vlastnosti plynule litych slitin AlMg a AlMgSi
Thesis title in Czech: Studium mikrostruktury a vlastnosti plynule litych slitin
AlMg a AlMgSi
Thesis title in English: The study of microstructure and properties of continuously cast Al-Mg and Al-Mg-Si alloys
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2005
Date of assignment: 14.11.2005
Guidelines
Seznamte se s technikou leptání fází ve slitinách Al-Mg a Al-Mg-Si.
Morfologii intermetalických fází studujte pomocí optické mikroskopie.
Seznamte se s přípravou tenkých vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii.
Studujte vliv obsahu Mg a Mn na typ (složení, krystalografie) intermetalických fází Al-Fe-Si v litém stavu pomocí transmisní elektronové mikroskopie
References
L.F. Mondolfo, Aluminium Alloys: Structure and Properties, Butterworths, 1976.
J.E. Hatch, Aluminium: Properties and Physical Metallurgy, ASM, Warrendale, 1984.
M. Janeček, M. Slámová, M. Cieslar: Kovové Materiály 42, (2004), 173.
M. Janeček, M. Slámová, M. Cieslar: Mat. Sci. Eng., v tisku.
Y. Birol and M. Karlík: Mater. Sci. Eng. 21 (2005), p. 153.
Preliminary scope of work
Plechy ze slitin hliníku s hořčíkem a křemíkem jsou v posledních letech velmi vyhledávaným materiálem pro aplikace v dopravním strojírenství. Použitím hliníku lze totiž docílit značné snížení hmotnosti dopravních prostředků, a tím i úspory paliva. Moderní technologie plynulého lití umožňuje vyrábět kvalitní a levné materiály. Optimalizace přípravy těchto materiálů vyžaduje výzkum fyzikálně-metalurgických procesů. Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výsledné vlastnosti materiálu je morfologie a složení fází, které vznikají během jejich výroby.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html